کوچه

جوان بودم،به کوچه ای رسیدم،پیر مردی از آن خارج می شد به من گفت:

"پسرم نرو! کوچه بن بست است."

گوش نکردم و رفتم و وقتی برگشتم،به سر کوچه که رسیدم،پیر شده بودم!


نیکو باد سخن صائب تبریزی که فرمود:

در جوانی توبه کن تا از ندامت برخوری

نیست چون دندان،لب خود را گزیدن مشکل است.

منبع اصلی مطلب : در جستجوی حقیقت
برچسب ها : کوچه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : جوان بودم...