نمیدونم ,میاد ,شاید ,نمیدونم شاید

من نمیدونم شاید شما بدونی؟!

چرا زنی که یک بچه هم داره تازه دوباره میخواد تجربه های جدید با پسرهای جدید داشته باشه؟

یا اون کسی که هنوز چند وقت از عقدش میگذره و شروع میکنه به رابطه های اچتماعی با این و اون!

یا اون مردی که زن وفادار داره و دنبال زنای مردمه!

                                         

این موضوع شاید از اول تاریخ بشریت بوده اما...

یه اما این وسط هست!!!

خـــــــــــــیلی زیاد شده،عجــــــــیب زیاد شده ها!

شما هم میبینی نه؟

ابن تشنگی و سیری ناپذیری از کجا میاد؟

از کجا میاد که طرف راضی نیست به یک زندگی پاک و خوب بی دغدغه؟

از کجا میاد که طرف حاضره با دوستش سر خیانت یه رقابت پلیدی رو انجام بده!!!

از کجا میاد که داره داغون میکنه خونواده های ایرانی رو!

از کجا میاد که پدر جوونارو درآورده!

یعنی انگار یه عرف شده خیانت.طبیعی شده جا افتاده همه گیر شده!!!

یعنی عزت و شرف و وفا و خانومی و مردونگی و نجابت و لطافت و معرفت و غیرت و ناموس و ... این مردمان انسان نما کجا رفته؟

ای بابا...

منکه نمیدونم!

باور کن نمیدونم...

اگه میدونستم که...

:(

منبع اصلی مطلب : در جستجوی حقیقت
برچسب ها : نمیدونم ,میاد ,شاید ,نمیدونم شاید
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : من نمیدونم شاید شما بدونی؟!(پست ثابت)